Заједница професионалних позоришта Војводине
Zajednica profesionalnih pozorišta Vojvodine
Szinházak közössége üzleti társaság
Comunitatea teatrelor profesioniste din Vojvodina
Заєднїца професийних театрох Войводини
Spoločenstvo profesionálnych divadiel Vojvodiny
Association of professional theatres from Vojvodina

O nama

Zajednica profesionalnih pozorišta Vojvodine

Zajednica profesionalnih pozorišta Vojvodine osnovana je 1969. godine u Novom Sadu. Za prvog predsednika Zajednice izabran je Josip Jasenović, dugogodišnji upravnik Narodnog pozorišta u Somboru.
Ciljevi i zadaci Zajednice su:
– da na zahtev svojih članova razmatra pitanja i probleme profesionalnih pozorišta i pozorišnog života u  Autonomnoj Pokrajini Vojvodini, i da daje inicijativu za njihovo rešavanje;
– da pomaže organima društveno–političkih zajednica u rešavanju opštih problema pozorišnog života u Pokrajini i da pred njima i drugim pravnim licima zastupa interese svojih članova;
– da predlaže državnim organima preduzimanje potrebnih mera ili donošenje propisa iz odgovarajućih oblasti;
– da razmatra načelna pitanja i sarađuje sa organizatorom u vezi sa održavanjem Festivala profesionalnih pozorišta Vojvodine;
– da razvija što življu saradnju i što tešnju vezu među pozorištima gostovanjima, razmenom iskustava i drugim oblicima međusobne saradnje i uzajamne pomoći;
– da pomaže svojim članovima osnivanjem kurseva i tečajeva za stručno obrazovanje binskih i drugih tehničkih radnika; osnivanjem servisa za prevod i umnožavanje dramskih i nabavku retkih pozorišnih muzičko–scenskih dela, tehničkih i drugih objekata, i td.;
– da posreduje i iznalazi obostrano prihvatljiva rešenja u odnosima između svojih članova i drugih pravnih lica, i
– da populariše pozorišnu umetnost.

Zajednica profesionalnih pozorišta Vojvodine bila je i ostala nezamenljivi činilac unapređivanja ukupnih scensko–muzičkih delatnosti Pokrajine, zastupnik interesa i prava njenih brojnih članova, ali i značajni korektiv mnogih zabluda i zanosa.